Scopul Asociației

Asociația Românilor din Triunghiul de Aur (ARTA) este o inițiativa culturală, educațională și informațională, fără apartenența politică și religioasă, care își propune să promoveze elementul românesc și să îl integreze în realitatea canadiană.ARTA este o asociație non-profit, care se constituie că entitate legală prin înregistrare în Kitchener, Ontario, Canada, în urmă Adunărilor Generale de Constituire, ținute în datele de 10 Septembrie și 1 Octombrie 2000.

Misiunea Asociației

ARTA urmărește sprijinirea comunicării și întrajutorarea membrilor comunității românești din Triunghiul de Aur, precum și facilitarea comunicării culturale româno-canadiene și promovarea valorilor spiritualității românești în spațiul canadian.

Principiile Asociației

ARTA adera la principiile recunoscute în Carta Canadiană a Drepturilor și Libertăților, precum și în celelalte acte normative cu valoare constituțională și tradițională de pe teritoriul Canadei. Asociația funcționează pe principii democratice: promovează respectul, bună înțelegere și solidaritatea între toți oamenii. Obiectivele Asociației- Sprijinirea noilor imigranți să se integreze cît mai repede în viață din Canada- Ajutarea membrilor comunității prin asigurarea accesului direct la diferite informații (ex: financiare, despre imigrare, etc.)- Promovarea limbii române, folclorului și culturii române în cadrul comunității românești din Triunghiul de Aur- Organizarea de activități sociale și culturale pentru pensionari- Înființarea și coordonarea activității unei școli duminicale în limba română pentru copii- Consolidarea relațiilor din interiorul comunității românești prin organizarea de spectacole, petreceri și evenimente sportive- Editarea unei publicații care să sprijine și să reflecte comunitatea românească- Menținerea unui dialog permanent cu România , cu organizații culturale, guvernamentale și non-guvernamentale din țară- Încurajarea legăturilor între comunitățile românești din Canada și din alte țări- Favorizarea cunoașterii reciproce cu alte comunități etnice și culturale.