Scopul Asociației

Asociația Românilor din Triunghiul de Aur (ARTA) este o inițiativă culturală, educațională și informațională, fără apartenență politică și religioasă, care își propune să promoveze elementul românesc și să îl integreze în realitatea canadiană. ARTA este o asociație non-profit, care se constituie ca entitate legală prin înregistrare în Kitchener, Ontario, Canada, în urma Adunărilor Generale de Constituire, ținute în datele de 10 Septembrie și 1 Octombrie 2000.

Misiunea Asociației

ARTA urmărește sprijinirea comunicării și întrajutorarea membrilor comunității românești din Triunghiul de Aur, precum și facilitarea comunicării culturale româno-canadiene și promovarea valorilor spiritualității românești în spațiul canadian.

Principiile Asociației

ARTA aderă la principiile recunoscute în Carta Canadiană a Drepturilor și Libertăților, precum și în celelalte acte normative cu valoare constituțională și tradițională de pe teritoriul Canadei. Asociația funcționează pe principii democratice: promovează respectul, buna înțelegere și solidaritatea între toți oamenii. Obiectivele Asociației:

  • Sprijinirea noilor imigranți să se integreze cît mai repede în viața din Canada
  • Ajutarea membrilor comunității prin asigurarea accesului direct la diferite informații (ex: financiare, despre imigrare, etc.)
  • Promovarea limbii române, folclorului și culturii române în cadrul comunității românești din Triunghiul de Aur
  • Organizarea de activități sociale și culturale pentru pensionari
  • Înființarea și coordonarea activității unei școli duminicale în limba română pentru copii
  • Consolidarea relațiilor din interiorul comunității românești prin organizarea de spectacole, petreceri și evenimente sportive
  • Editarea unei publicații care să sprijine și să reflecte comunitatea românească
  • Menținerea unui dialog permanent cu România , cu organizații culturale, guvernamentale și non-guvernamentale din țară
  • Încurajarea legăturilor între comunitățile românești din Canada și din alte țări
  • Favorizarea cunoașterii reciproce cu alte comunități etnice și culturale.